Uncategorized

nap
0 0

16 мар Авансово облагане на доходите от наем

Кой е задължен да внася авансовия данък при изплащане на доход от наем на физическо лице – наемодател? Когато платец на доход от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на този…

READ MORE
указания МФ
0 0

13 ное ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО разработени на базата на УКАЗАНИЕ № 6 от 15.10.1996 г. на МФ, за прилагане на Националните счетоводни стандарти*

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО В ПРЕДПРИЯТИЕТО Основните етапи на инвентаризация са:Подготовка на инвентаризацията, включваща определянето на: а конкретните обекти, които ще се инвентаризират; б вида на инвентаризацията частична или пълна и нейния обхват; в състава на комисиите, които ще я извършат; г сроковете за…

READ MORE
вътрешен одит
0 0

07 окт Външен одит vs вътрешен одит

Публикация на Ваня Донева, председател на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, в сп. Вътрешен одитор Взаимоотношения между вътрешния одитор и външния одитор .Ползване работата на вътрешните одитори при външен одит Напоследък одиторската професия придобива все по-голяма популярност. Но, ако трябва да сме честни, популярността…

READ MORE