Среден осигурителен доход за страната за месец март 2017 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2017 г. е 811,13 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2016 г. до 31.03.2017 г. е 781,25 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Източник: www.nssi.bg

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.