НАП връчва документи по електронен път

От 23.06.2017г. в портала за е-услуги на НАП е достъпна нова електронна услуга за връчване на документи по електронен път – „Връчване на документи“. Чрез нея клиентите на приходната агенция ще имат възможност да получават електронни документи, издадени от служителите на НАП.

Достъпът до електронната услуга имат физически лица и юридически лица, които:

– притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП;

– притежават КЕП на упълномощено лице с пълен достъп до групата услуги „Връчване на документи“.

Чрез новата е-услуга органите по приходите могат да връчват актове за прихващане и възстановяване на данъци, запорни съобщения, искания за представяне на документи и др.

Източник: www.nap.bg

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.