НОВИНИ

31 мар Днес изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

На 31 март изтича срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративен данък. Ако те бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако…

0 0
READ MORE

17 мар Остават две седмици за ползване на отстъпката за декларация по интернет

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения…

0 0
READ MORE

16 мар Данъчно-осигурителен календар – 26.03.2017 – 01.04.2017

  Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец март 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото…

0 0
READ MORE

09 мар И фирмите без дейност подават годишни декларации

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност по смисъла на Закона за…

0 0
READ MORE

09 мар Данъчно-осигурителен календар – 12.03.2017 – 25.03.2017

Данъчно-осигурителен календар – 12.03.2017 – 18.03.2017   Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21,…

0 0
READ MORE
revizii-baner

02 мар РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД или ЕООД

Всеки стартиращ предприемач има нужда от това да се фокусира върху изграждането и развиването на своята мечта. Всеки стартиращ предприемач неминуемо среща редица трудности и проблеми, които трябва да реши, и с които трябва да се справи по пътя на реализирането на тази мечта в…

0 0
READ MORE