НОВИНИ

03 фев НАП предоставя две нови електронни услуги с ПИК и КЕП

От 1 февруари клиентите на администрацията могат да попълват и подават две нови декларации в НАП онлайн – декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили. Е-услугите са предназначени за физически…

0 0
READ MORE

26 фев Отпада изискването за задължителна годишна инвентаризация на активите и пасивите за предприятията с приходи от продажби до 200 000 лева за отчетния период

Отпада изискването за задължителна годишна инвентаризация на активите и пасивите за предприятията с приходи от продажби до 200 000 лева за отчетния период Това гласи част от промените в Закона за счетоводството от 01.01.2016г. по повод извършването на годишна инвентаризация на активите и пасивите, която…

0 0
READ MORE

26 фев Среден осигурителен доход за страната за месец декември 2015 г.

Среден осигурителен доход за страната за месец декември 2015 г. Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2015 г. е 783,76 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. е 726,40…

0 0
READ MORE

26 фев Обновена е версията на програмен продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

Обновена е версията на програмен продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 16 Февруари 2016 Публикувана е обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и ръководствата за инсталация и…

0 0
READ MORE

26 фев МИНИСТЪР ГОРАНОВ ИЗПРАТИ ДОКЛАДА НА ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP В ДЕЛОВОДСТВОТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЪР ГОРАНОВ ИЗПРАТИ ДОКЛАДА НА ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP В ДЕЛОВОДСТВОТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати в деловодството на Народното събрание изготвения от AlixPartners Services UK LLP доклад за проследяване на активите на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност. Това…

0 0
READ MORE

12 дек Изпробват нови методи за инвентаризация на биоразнообразието

Изпробват нови методи за инвентаризация на биоразнообразието – виж повече Нови методики за инвентаризация на горските територии и богатството на биологично разнообразие в тях представиха на четвъртото заседание на Надзорната група по проект „Горите на орела“ по програма LIFE+ на Европейския съюз. Събитието се проведе…

0 0
READ MORE