Направи запитване за цена

 

За да получите ориентировъчна цена е необходимо да ни изпратите някои данни.
До 48 часа ще получите оферта от наша страна.

Вашето име*

Фирма*

Вашият Email*

Вашият телефон

Вид обект *

Къде се намира обекта* град/село/квартал

Брой номенклатури *(около) - Общо количество *(около) -

Изберете услуга/услуги *
 1. Фактическо преброяване на стоковата наличност 2. Рекапитулация на получените резултати 3. Завеждане на стока в складова програма на определен период 4. Консултация при негативни резултати

Кога желаете да се извършва инвентаризацията*
 без значение събота/неделя през нощта

Описание на обекта/обектите