Еднократно годишно счетоводно и данъчно приключване

НАВКАТ ООД извършва еднократно годишно счетоводно и данъчно приключване, което е подходящо за:
 – фирми без дейност;
 – фирми, нерегистрирани по ДДС и с малко на брой документи за отчетната година.
Услугата включва:
 – осчетоводяване на документи;
 – приключване и изготвяне на годишен финансов отчет;
 – попълване и подаване на статистики в НСИ;
 – попълване и подаване на данъчна декларация в НАП;
 – подаване на годишния финансов отчет за публикуване в Агенцията по вписванията.