Обработка на заплати и ТРЗ

Обработка на заплати и ТРЗ

Обработка на заплати и ТРЗ

Персоналът е особено важен за фирмата. От неговите личностни и трудови качества зависи много от това дали Вашият клиент ще остане доволен от работата на Вашата фирма или не.

Ние, в Навкат ООД, знаем колко е важен момента с обучението на наетия от Вас персонал, така че той да е в готовност да поеме всички изисквания на Вашите клиенти, за да може да ги удовлетвори напълно.

Затова обучението го оставяме на Вас, като професионалист във Вашата област, а всичко останало поемаме ние.

– Текуща обработка на заплати на персонала

– Изготвяне на ведомости, фишове, справки и платежни документи

– Подаване на декларации Образец 1 и 6 в НАП

– Подаване на документи и справки в НОИ и НСИ

– Поддържане на трудови досиета

– Консултации по възникнали въпроси и казуси, свързани с прилагане на КТ, КСО, ЗЗО, ЗБУТ и други

– Съдействие по време на проверки

Намерете своя консултант тук!