• ДЕЯН НИКОЛОВ – Управител

Магистър по икономика, специалност „Вътрешен одит” в Стопанска Академия „Д.А.Ценов” – Свищов. Сертифициран Вътрешен одитор в публичния сектор, с 12 години стаж в областта на контрола.

e-mail: navcat@abv.bg                        тел.: 0888 891777

 

ЕЛИ НЕДЯЛКОВА – счетоводител

Магистър по икономика, специалност „Финанси” в Икономически университет – Варна. Магистър „ Административна и информационна сигурност” в НВУ „Васил Левски” – Шумен. 6 години стаж в областта на счетоводството.

ИЛИАНА РАДЕВА – гл. счетоводител

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет – Варна. 37 години стаж като счетоводител и главен счетоводител в областта на печатни издания, услуги, търговия, земеделие, внос-износ и търговия с мебели, строителство, инвестиции.

 

МИМИ АТАНАСОВА – данъчни консултации

Магистър по икономика в Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ – Свищов. Над 30 години като счетоводител, главен счетоводител в публичния сектор, финансов анализатор, вещо лице – счетоводни експертизи, експерт финансово-данъчни проблеми.