Как да регистрирам фирма?

Как да регистрирам фирма?

регистриране на фирма
Как да регистрираме фирма? Всеки, който е решил да стартира собствен бизнес ще му се наложи да премине през регистрация на фирма. В повечето случаи бихме ви посъветвали да се обърнете към юрист за това, защото на пръв поглед изглежда не толкова трудно, та дори лесно, но е особено важно изготвянето на Дружествения договор или Учредителния акт на вашата бъдеща фирма. На първо място трябва да изберете правната форма на фирмата, която ще регистрирате (ЕТ, ООД най-често). Ние съветваме това да е Дружество с ограничена отговорност. Плюсовете на този вид дружество основно са:
 • Това е капиталово дружество, което означава, че то отговаря за задълженията си до размера на капитала, без да се засяга личното имущество на съдружниците, докато при ЕТ например собственика отговаря с цялото си имущество.
 • Минималния капитал, който се изисква за регистрация на фирма като дружество с ограничена отговорност е 2лв, което несъмнено го прави изключително достъпно за всеки, който желае да се занимава с бизнес.
 • С каквото и да се занимава дружеството, в края на годината дължи корпоративен данък в размер на 10% от печалбата, докато ЕТ плаща патентен данък, който в повечето случаи се оказва по-неизгоден.
 • В края на годината собствениците не довнасят осигуровки, докато ЕТ довнася осигуровки и върху реализираната печалба.
Дружеството с ограничена отговорност може да бъде ООД или ЕООД, като разликата е в това колко на брой ще бъдат съдружниците в него. Ако е един – ще бъде Еднолично дружество с ограничена отговорност, а ако са повече от един – дружеството няма да бъде еднолично и ще е ООД. И така, нека пристъпим към регистрацията на фирма: На първо място, трябва да измислите наименованието й. В този случай бихме ви посъветвали името на фирмата ви да е сравнително кратко, лесно за изписване и запомняне, както и да звучи сериозно. Тези съвети са чисто практически. Представете си как искате да ви напишат фактура и вие започвате да диктувате името на фирмата си, което надхвърля 5-6 думи. Първо, най-вероятно ще ви попитат дали може да се съкрати (за да се събере в полето на фактурата). Второ, ще бъдат малцина тези, които ще запомнят фирмата ви, а в днешно време бързо запомнящото се име си има сериозни рекламни плюсове. Както споменахме малко по-горе, добре е името да звучи сериозно. Представете си как отивате в банка или в някаква друга институция, и се налага да кажете от името на коя фирма ще извършвате някакво плащане или услуга. Възможно е дори да ви стане неудобно от името на вашата собствена фирма, а това само по себе си не би трябвало да се случва. След като изберете име на фирмата, трябва да знаете и адрес, на който тя да бъде регистрирана. По принцип съдружниците и фирмата са съвсем отделни субекти, следователно не е задължително адреса на фирмата да съвпада с някои от адресите на собствениците, даже е възможно регистрацията да бъде и в друг град. Когато регистрирате фирма, не е необходимо да доказвате собственост или наем на адреса, на който ще се регистрира. Това не се проверява. По принцип на този адрес ще се получават доста важна кореспонденция. Колкото и повечето институции в днешно време да използват електронна поща като начин за официална кореспонденция, в някои случаи, използват и стандартната такава, затова ние съветваме адресът, който посочите като седалище на фирмата, да бъде актуален, истински и редовно посещаван, за да може да се проверява за получени писма. След като изберем името и адреса на фирмата, трябва да решим с какъв капитал ще стартираме. Минималният размер, законово-допустим, е 2лв. Ако искате да изглеждате сериозно пред вашите бъдещи клиенти, ви съветваме този капитал да не е точно 2лв. Не е необходимо да е много голям, но 500 или 1000лв изглеждат доста по-сериозно пред 2лв. Следващата стъпка в регистрацията на вашата бъдеща фирма е да се свържете с адвокат, който да изготви вашият дружествен договор (ако ще сте със съдружник) или учредителен акт (ако ще е ЕООД). Винаги има вариант да си „свалите“ от интернет готов договор и да добавите данните на вашата бъдеща фирма, но ние съветваме (особено ако сте със съдружник!) договорът ви да бъде изготвен от юрист. Имайте предвид, че след време, ако решите да се разделяте със своя съдружник, всичко започва да придобива образа на бракоразводно дело. Рядко са случаите, в които всичко минава „по мед и масло“ и няма сърдити, всички са удовлетворени и доволни от раздялата. Именно затова е добре и договора, който договаря вашите съдружнически взаимоотношения, да бъде написан от специалист в тази област, а именно юрист. В договора се посочва името на фирмата, адрес на регистрация, предмет на дейност, размер на капитала, управител (кой ще има право да представлява фирмата – могат да бъдат един, няколко или всички съдружници, като се посочва и начина на представляване – поотделно, заедно или заедно и поотделно). След като имате вече договор, преминавате към капитала. Както казахме по-горе, той може да бъде минимум 2лв и без ограничаващ максимум. Вашата задача е да посетите банка (коя да е) и да си откриете Набирателна сметка. Набирателната сметка се открива само и единствено, за да внесете капитала на вашата фирма. След като регистрирате фирмата, вие трябва да закриете тази сметка и да си откриете вече Разплащателна сметка, с която да оперирате. Откриването на набирателна сметка отнема около 20-25мин и в зависимост от тарифите в банките, струва между 10 и 30лв. Имайте предвид, че всяка банка след това предлага безплатно да я закриете и да си откриете Разплащателна сметка в същата банка, отново безплатно. Ако все пак решите да смените обслужващата банка, ще бъдете таксувани за закриването на набирателната сметка ( около 20лв) и Откриване на Разплащателна сметка (отново .. 20-тина лева). Съвет: Открийте набирателна сметка в банката, с която мислите да работите и след това! Откривате набирателна сметка и внасяте капитала, който сте записали в Дружествения договор или в Учредителни акт на вашата бъдеща фирма. След като приключите с капитала, трябва да посетите нотариус. При нотариуса се прави така наречения „образец от подпис на управителя“. Ако сте регистрирал ЕООД, образец ще бъде необходим само от вашия подпис. Ако в Дружествения договор сте избрали няколко съдружника да имат право да представляват фирмата, ще бъдат необходими Образци от подписите на всеки един поотделно. Нотариалната такса, която се заплаща е 6лв на Образец от подпис. Почти към края сме на регистрацията на фирма. Трябва да се плати държавната такса. Таксата за регистриране на фирма (ЕООД и ООД) е 110лв. Заплаща се на каса в Агенция по вписванията, или ако няма такава, най-изгодно би било в ТокудаБанк, понеже сметката на Агенция по вписванията е в тази банка. Ако имате електронен подпис и подадете вашето Заявление за регистрация онлайн, или упълномощите адвокат да свърши тази работа, таксата е на 50%, т.е. 55лв. След като платите и Държавната такса, проверяваме комплекта от документи:
 1. Дружествен договор/Учредителен акт
 2. Протокол на Общото събрание (при ООД) или Решение за учредяване на фирма (ЕООД) – това е протоколът, с който Общото събрание, т.е. съдружниците решават да регистрират фирма. В този протокол се описват основните неща от Дружествения договор – име на фирмата, капитал, предмет на дейност, адрес и т.н.
 3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ТЗ – с тази декларация декларирате истинността на заявените данни в Заявлението за регистрация. Тази декларация се попълва от човека, който ще подаде Заявлението в Агенция по вписванията.
 4. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ – с нея управителите декларират, че през последните 2 години не сте управлявали дружество, което е изпаднало в несъстоятелност.
 5. Декларация по чл. 142 от ТЗ – тази декларация се попълва само при ООД. С нея всеки от управителите, декларира, че няма да извършва сделки от свое или чуждо име, както и че няма да участват в управлението на други дружества със сходна дейност.
 6. Документ за платежа държавна такса
 7. Документ за внесен капитал
 8. Образец от подписа на управителите
Ако всички тези документи са при вас, попълнени и подписани, остава само да попълните Заявление А4. Можете да го намерите в сайта на Търговския регистър. Попълването му отнема не повече от 15 минути. Когато имате попълнено Заявление А4, отивате на място в Агенция по вписванията – Търговски регистър, и го подавате. От там получавате входящ номер, и след проверка от съдия по вписванията (процедурата трае до 3 работни дни), ще получите и Булстат, с което вече официално имате фирма.   Разбира се, при необходимост, нашият екип е насреща да помогне, ако срещате затруднения. Не се колебайте да се свържете с нас за консултация!        

admin

Website: