В днешно време е немислимо съществуването на един бизнес без контрол. Контролът е Вашият коректив, който помага за вземането на правилното решение в една или друга ситуация.

Нашите услуги по външна Инвентаризация и Вътрешен одит се извършват от професионалисти в различни области, като по този начин се знаят „тънкостите“ в различните видове бизнес, както и уязвимите места, където е възможна евентуална злоупотреба.

Това, което отличава Revizii.eu от назначените на трудов договор „ревизори“ е, че услугите по контрол се правят абсолютно безпристрастно и шанс за субективизъм реално няма. Всичко това говори за една външна, напълно независима проверка, която представя резултатите такива каквито са, а всеки един мениджър има нужда точно от това, за да може да вземе най-правилното решение за управляваната от него фирма.

В екипа на Revizii.eu има хора, които са вещи лица, занимаващи се със съдебно-счетоводни експертизи, данъчни експертизи, сертифицирани вътрешни одитори, финансов одитор, както и хора, занимаващи се с контрол на достъпа и IT-сигурност.

Основната цел на Revizii.eu е да създаде максимална сигурност на Вашият бизнес от момента на Инвентаризацията, с което се проверява наличността, до по-сложни  счетоводни и данъчни казуси, до пълен анализ на уязвимостта на Вашата фирма.

Услугите, които предлагаме са:

  1. Инвентаризация на обект
  2. Счетоводна проверка – анализ и консултация
  3. Данъчна проверка – анализ и консултация
  4. Контрол на достъпа
  5. IT-сигурност