9% ДДС за вино, бира и спортни зали – вече в сила

9% ДДС за вино, бира и спортни зали – вече в сила

От вчера, 11.08.2020г., вече официално влезе в сила понижената ДДС-ставка (от 20% на 9%) за вино, бира, спортни зали и туроператори. Изменението трябваше да влезе в сила от 1 август, като валидността на тази промяна изтича в края на следващата година.

На практика обаче промените не бяха в сила, защото не бяха обнародвани в Дъжавен вестник. В същото време заведенията масово заложиха по-ниската ставка от 1 август, въпреки че до вчера това не беше законосъобразно.

Последната промяна в правилата за ДДС ставката от 9% е приложима за услугите за използване на спортни съоръжения, туристическите агенции, виното и бирата в заведенията, като тя се отнася от деня в който е обнародвана – 11 август, до 31 декември 2021г.

admin

Website: