9% ДДС за вино, бира и спортни зали – вече в сила

От вчера, 11.08.2020г., вече официално влезе в сила понижената ДДС-ставка (от 20% на 9%) за вино, бира, спортни зали и туроператори. Изменението трябваше да влезе в сила от 1 август, като валидността на тази промяна изтича в края на следващата година.

На практика обаче промените не бяха в сила, защото не бяха обнародвани в Дъжавен вестник. В същото време заведенията масово заложиха по-ниската ставка от 1 август, въпреки че до вчера това не беше законосъобразно.

Последната промяна в правилата за ДДС ставката от 9% е приложима за услугите за използване на спортни съоръжения, туристическите агенции, виното и бирата в заведенията, като тя се отнася от деня в който е обнародвана – 11 август, до 31 декември 2021г.

НАП поема функциите на Държавната комисия по хазарта от 8 август

От 8 август 2020 г. надзорът на хазарта ще се осъществява от Националната агенция за приходите (НАП). Лицензирането на операторите на хазартни игри, обслужването, контролът и събирането на публичните вземания по Закона за хазарта преминават от закритата Държавна комисия по хазарта към приходната администрация, като лицензите на хазартните оператори, издадени до влизането в сила на измененията на Закона за хазарта, запазват своята валидност.

До 15 август всички организатори на хазартни игри, които не са подали своите декларации и данни за периоди на отчитане преди влизането в сила на измененията на Закона за хазарта, следва да ги подадат в Националната агенция за приходитe по електронен път на имейл nap@nra.bg, подписани с електронен подпис. Неплатените за предходни периоди задължения, както и дължимите такси по Закона за хазарта също се внасят в НАП, напомнят от приходната агенция.

Информация за лицензирането, декларирането и плащането е публикувана на официалната интернет страница на НАП в специализираната рубрика „Хазарт“.

„Ще използваме опита на НАП в електронните услуги, управлението на бизнес процеси и експертния потенциал на екипа, за да усъвършенстваме процесите в хазарта. Независимо от кратките срокове от приемането на закона, вярвам, че ще се справим с поемането на новите функции от страна на НАП“ каза по повод новите отговорности на приходната агенция изпълнителният директор Галя Димитрова.  

Източник: www.nap.bg