Expert Instruction
Find the right instructor for you
Premium Support
014 1547 925 - 123 4567 890
Well Experienced
25 years of experience

Our Services

We provide the worlds best consulting related services to growth your business.

Corporate Finance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit quos dolor quas molesty.

Consulting Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit quos dolor quas molesty.

Market Analysis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit quos dolor quas molesty.

Our Latest Projects

We provide you with a beautiful working place that your work is productive to growth your business.

Business Planning
Business Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

Planning For The Future.
Planning For The Future

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

Growth Expansion
Growth Expansion

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

Sales Forecasting
Sales Forecasting

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

Testimonials

What our customers are saying about us after using our products.

Olivia Kevinson

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Olivia Kevinson Founder

Do you have any questions?

How can we help your business? Because many people love our free consultation for growing their businesses which gives the user complete freedom to set up a business.

Latest News

Stay updated with the latest news by reading our articles written by content writers in the industry.

9% ДДС за вино, бира и спортни зали – вече в сила

От вчера, 11.08.2020г., вече официално влезе в сила понижената ДДС-ставка (от 20% на 9%) за вино, бира, спортни зали и туроператори. Изменението трябваше да влезе в сила от 1 август, като валидността на тази промяна изтича в края на следващата година.

На практика обаче промените не бяха в сила, защото не бяха обнародвани в Дъжавен вестник. В същото време заведенията масово заложиха по-ниската ставка от 1 август, въпреки че до вчера това не беше законосъобразно.

Последната промяна в правилата за ДДС ставката от 9% е приложима за услугите за използване на спортни съоръжения, туристическите агенции, виното и бирата в заведенията, като тя се отнася от деня в който е обнародвана – 11 август, до 31 декември 2021г.

НАП поема функциите на Държавната комисия по хазарта от 8 август

От 8 август 2020 г. надзорът на хазарта ще се осъществява от Националната агенция за приходите (НАП). Лицензирането на операторите на хазартни игри, обслужването, контролът и събирането на публичните вземания по Закона за хазарта преминават от закритата Държавна комисия по хазарта към приходната администрация, като лицензите на хазартните оператори, издадени до влизането в сила на измененията на Закона за хазарта, запазват своята валидност.

До 15 август всички организатори на хазартни игри, които не са подали своите декларации и данни за периоди на отчитане преди влизането в сила на измененията на Закона за хазарта, следва да ги подадат в Националната агенция за приходитe по електронен път на имейл nap@nra.bg, подписани с електронен подпис. Неплатените за предходни периоди задължения, както и дължимите такси по Закона за хазарта също се внасят в НАП, напомнят от приходната агенция.

Информация за лицензирането, декларирането и плащането е публикувана на официалната интернет страница на НАП в специализираната рубрика „Хазарт“.

„Ще използваме опита на НАП в електронните услуги, управлението на бизнес процеси и експертния потенциал на екипа, за да усъвършенстваме процесите в хазарта. Независимо от кратките срокове от приемането на закона, вярвам, че ще се справим с поемането на новите функции от страна на НАП“ каза по повод новите отговорности на приходната агенция изпълнителният директор Галя Димитрова.  

Източник: www.nap.bg